Συνδρομές και Χρεώσεις

Επιλέξτε τη συνδρομή που επιθυμείτε. Οι συνδρομητές δικαιούνται άπειρες δωρεάν διαδρομές, εφ’ όσον αυτές δεν ξεπερνούν τισ δυο ώρες την κάθε φορά.

Διαδρομές

Πρόστιμα σε περιπτώσεις καθυστερημένης επιστροφής

Διάρκεια Διαδρομής Χρέωση (€)
Χρήση έως δύο (2) ώρες. Δωρεάν*
Μετά το πέρας των δύο (2) ώρών και μέχρι τις 24 ώρες 1€/ ώρα για κάθε επιπλέον ώρα χρήσης

Χρεώσεις

Πρόστιμα σε περιπτώσεις καθυστερημένης επιστροφής

Διάρκεια καθυστερημένης επιστροφής Κόστος Προστίμου
24 ώρες 7 ημέρες 110,00 €
Μετά το πέρας 7 ημερών 250,00 €

 

Για να χρησιμοποιήσετε το Σύστημα πρέπει να έχετε μια ενεργή συνδρομή, και επαρκές υπόλοιπο στο CycloWallet σας.

Μπορείτε να παραλάβετε ποδήλατο όσες φορές θέλετε. Αν κάθε φορά η διάρκεια χρήσης δεν ξεπεράσει τα 120’, δεν υφίσταται οποιαδήποτε επιπλέον χρέωση.

Αν υπερβείτε τα 120’ σε κάποια διαδρομή σας, θα χρεωθείτε ανάλογα με τη διάρκειά της: Για παράδειγμα, μια διαδρομή διάρκειας 125’, θα χρεωθεί με επιπλέον ποσό €1,00 (χρεώση «διαδρομής»). Η χρέωση της διαδρομής λειτουργεί πρακτικά σαν «ποινή» για τη διακράτηση του ποδηλάτου πέραν του εύλογου χρόνου. Παράλληλα, αυξάνει την πιθανότητα εξυπηρέτησης περισσότερου κόσμου με τον ίδιο αριθμό ποδηλάτων.

Αν έπειτα από κάποια διαδρομή σας το CycloWallet σας παραμείνει χωρίς χρήματα, θα λάβετε σχετική ειδοποίηση στο email σας. Για να χρησιμοποιήσετε ξανά το Σύστημα θα πρέπει να «τροφοδοτήσετε» το CycloWallet σας (το ελάχιστο ποσό είναι 1€).